بایگانی روزانه: 23 ژوئن 2012

شقایق آگاه، دانشجوی بهائی و ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، اخراج شد+مدارک اخراج

استاندارد

 شقایق آگاه، دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی-طراحی فرآیند دانشگاه تهران با نامه مستقیم وزارت علوم، در پایان ترم چهار به دلیل اعتقادات لغو پذیرش و اخراج شد.

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی گزارش داده است که اخراج این دانشجوی بهایی با نامه ای از غلامعلی طهوری، مدیر کل امور آموزشی به رضا غلامعلی زاده، معاون شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر لغو پذیرش این دانشجو صورت گرفته است.

در اردیبهشت ماه ٩١ همزمان با آغاز زمان اخذ واحد ترم جدید این دانشجو بطور رسمی از دانشگاه اخراج و از سایت سامانه دانشگاه خارج گردید. Read the rest of this entry

Advertisements