بایگانی ماهانه: ژوئیه 2014

مرگ در زندان؛ ردپای شکنجه

استاندارد

22_28_57

مرکز حامیان حقوق بشر – همان‌طور که در پیش‌خبر مرکز حامیان حقوق بشر درج شده بود، گزارشی از مرگ مشکوک زندانیان در زندان‌های ایران بر اساس بازخوانی تحقیقی مدیار سمیع‌نژاد تهیه شده است. این گزارش، بازه‌ی زمانی سال 1382 تا کنون (تیرماه 93) را در بر می‌گیرد و روایتگر مرگ‌های مشکوک زندانیان سیاسی و عادی در زندان‌های ایران خواهد بود. مرگ‌هایی که بیشتر آنان نمایشی از رد شکنجه زندانیان بوده‌اند.

گزارش بر اساس منابع و اطلاعاتی تهیه شده که از این افراد در منابع رسمی منتشر شده. منظور از منابع رسمی رسانه‌ها، اظهارات وکلا یا خانواده‌های ایشان و نیز اظهارات یا مدارک منتشر شده قضایی است.

Read the rest of this entry